Administratívny a marketingový pracovník

Cieľom kurzu je komplexná príprava absolventa na moderné požiadavky spoločností v administratíve. 

Osnova kurzu:

Kurz sa zameriava na praktickú aplikáciu nástrojov MS Office  v rôznych oblastiach podnikania, vrátane správy dokumentov, komunikácie, vytvárania prezentácií, práce s tabuľkami a používania efektívnych spôsobov organizácie práce. Absolventi tohto kurzu budú schopní vytvárať rozsiahlejšie dokumenty a následne ich upravovať využitím nástrojov uľahčujúcich prácu s balíkom MS OFFICE.

Absolventi  kurzu získajú znalosti potrebné na spracovanie dát, prípravu
podkladov, ako sú reporty, grafické výstupy, prezentácie, formuláre a
iné. Naučia sa vytvárať aj funkčné marketingové kampane na sociálnych sieťach.

Kurz zahŕňa viaceré témy vrátane tvorby a formátovania dokumentov, vytvárania prezentácií a používania vizuálnych prvkov, vytvárania a editovania tabuliek a grafov, správy e-mailovej komunikácie a organizácie kalendára a úloh.

Kurz je rozdelený do 4 vzdelávacích častí a je koncipovaný pre spoznanie informačných systémov a ich následné využitie v praxi.

V prvej časti uchádzača oboznámime so základnými nástrojmi v prostredí
informačných technológií PC, Internet, E-mail, Chat. V druhej časti sa
zameriame na prácu so základnými softwermi: Word, Excel, Outlook,
PowerPoint a ich použitím v praxi. Tretia časť je zostavená pre
školenie na prípravu marketingových kampaní v prostredí sociálnych a
informačných sietí, kde sa účastníci kurzu naučia pripravovať marketingovú
stratégiu a vytvárať marketingové materiály . Štvrtá časť je venovaná
profesionálnej  komunikácii v mailovom, telefonickom a osobnom styku. Vytváranie a zdieľanie kalendárov a úloh, a používanie video konferencií pre rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu.

Po absolvovaní tohto kurzu študenti budú mať lepšie pochopenie a zručnosti na efektívne používanie nástrojov MS Office , čo im pomôže zvýšiť svoju produktivitu a zlepšiť svoju pracovnú efektivitu.

Word

 • Úvod do Wordu
 • Formátovanie dokumentov
  • Používanie základných štýlov
  • Používanie nadpisov a odsekov
  • Používanie tabuliek a grafiky
  • Používanie stránkovania a odkazov
 • Pokročilé funkcie Wordu
  • Vkladanie obsahu zo súborov
  • Používanie zoznamov a obsahu
  • Spolupráca s inými používateľmi dokumentov
  • Základy práce s makrami

Excel

 • Úvod do Excelu
 • Práca s tabuľkami
  • Vkladanie a formátovanie dát
  • Používanie vzorcov a funkcií
  • Triedenie a filtrovanie dát
  • Používanie podmieneného formátovania
 • Pokročilé funkcie Excelu
  • Používanie grafiky a diagramov
  • Vytváranie a používanie pivot tabuliek
  • Používanie zložených funkcií
  • Vytváranie makier

PowerPoint

 • Úvod do PowerPointu
 • Tvorba prezentácií
  • Používanie základných prvokov prezentácie
  • Používanie animácií a prechodov
  • Používanie multimediálnych prvkov
  • Vytváranie prezentácie pre rôzne publikácie
 • Pokročilé funkcie PowerPointu
  • Používanie tvorby vlastných predlôh a šablón
  • Vytváranie interaktívnych prvkov prezentácie
  • Používanie príkazov prezentácie v online formáte
  • Používanie štandardov prezentácií

Outlook

 • Úvod do Outlooku
 • Správa e-mailovej komunikácie
  • Vytváranie a správa e-mailových správ
  • Používanie kalendára a plánovania schôdzok
  • Správa kontaktov a skupín
  • Používanie podpisov a šablón e-mailov
 • Pokročilé funkcie Outlooku
  • Používanie zálohovania a obnovenia údajov
  • Používanie pravidiel a filtrov pre e-maily

Marketing

 • Úvod do Marketingu na sociálnych sieťach
 • Základy a Tvorba marketingovej kampane na Facebooku a Instagrame
  • Vytváranie a správa biznis účtov
  • Spustenie cielenej reklamy
  • Druhy reklám, tvorba rozpočtu, časovanie, sledovanie výsledkov.
  • Základy grafiky na vytvárania reklamných materiálov
 • Tvorba newslletrov
  • Základy vytvárania hromadných mailov
  • Predstavenie nástrojov na tvorbu newslettrov

Efektívna komunikácia

 • Základy efektívnej mailovej a telefonickej komunikácie
 • Nástroje na vytváranie zdieľaných dokumentov a kalendárov
 • Tvorba formulárov

Informácie o kurze

student, woman, startup-849821.jpg

Forma vzdelávania

Prezenčne alebo online

Dĺžka vzdelávania

80 vyučovacích hodín / 10 pracovných dní

Úroveň znalosti

Vhodne pre začiatočníkov, mierne pokročilých

Cena kurzu

Cena pre samoplatiteľov: 800 €
ZADARMO cez UPSVaR

Preplatenie cez UPSVaR

Áno, v rámci projektov KOMPAS+ alebo Nestrať prácu a vzdelávaj sa

Termíny

Kurz sa otvára každý mesiac. Viac info telefonicky.

Máte záujem o tento kurz?
Neváhajte a prihláste sa.

Jedna sa o nezáväzné prihlásenie. Po prihlásení sa s vami spojíme s ďalšími informáciami.