Lektorka

Ing.Monika Valenčinová

Monika sa venuje lektorovaniu od roku 2018. Je odborníčkou na kurzy pre oblasť administratívy, komunikácie, analýz a spracovaniu dát. Monika svojim poslucháčom odovzdáva cenné informácie a pripravuje ich na situácie, ktoré reálne potrebujú v praxi. 

Monika dlhé roky pracovala pre nadnárodné korporátne spoločnosti. Po absolvovaní Elektrotechnickej fakulty ŽU, kde vyštudovala telekomunikačný manažment svoju kariéru odštartovala v spoločnosti Slovak Telekom. Počas ôsmich rokov pôsobila na manažérskych pozíciách, kde riadila rôzne teamy  operátov call centra, následne sa venovala analýze a spracovaniu dát a riadila team špecialistov na oddelení kvality a reportingu. Následne jej kroky viedli do súkromnej obchodnej spoločnosti COM2BIZ spol. Sro, kde manažovala team pracovníkov Back Office a mala na starosti nastavenie interných procesov a dohľad nad správou systému CRM. 

V roku 2018  sa stala výkonnou riaditeľkou spoločnosti COM2BIZ Slovensko, ktorá bola generálnym partnerom Orange Slovenko pre oblasť priameho predaja. Dnes zastáva pozíciu vvýkonnej riaditeľky v spoločnosti CBS International, SE. Okrem práce výkonnej riaditeľky sa venuje aj lektorovaniu kurzov pre asistentky a pre pracovníkov Back Office, kde ich vďaka svojim bohatým skúsenostiam kvalitne pripravuje do praxe. 

Monika má veľké odhodlanie nadobudnuté znalosti odovzdávať ďalej.