Predajné zručnosti – Top predajca

Kurz Predajné zručnosti – Top predajca je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v oblasti predaja a stať sa skutočnými odborníkmi v tejto oblasti. Tento kurz sa zameriava na vývoj zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný predaj a získanie spokojných zákazníkov.

Osnova kurzu:

V kurze sa budete učiť, ako sa efektívne pripravovať na predajné rozhovory, ako si nastaviť ciele a plány, ako identifikovať potreby zákazníkov a ako im ponúknuť vhodné riešenia. Taktiež sa budete učiť, ako sa správne komunikovať s klientmi, ako prezentovať svoje produkty alebo služby a ako efektívne uzatvárať obchody.

V rámci kurzu budete mať možnosť získať nové poznatky a skúsenosti od skúsených predajcov, ktorí Vám poskytnú užitočné rady a tipy, ako dosiahnuť svoje ciele a stať sa úspešným predajcom. Kurz Predajné zručnosti – Top predajca je skvelou investíciou pre každého, kto chce svoje predajné zručnosti zdokonaliť a stať sa úspešným v oblasti predaja.

Úvod do predajných zručností

 • Definícia a vysvetlenie konceptu predajných zručností
 • Dôležitosť predajných zručností pre úspešný predaj
 • Prínosy zlepšenia predajných zručností pre individuálne aj organizačné úrovne

Základy predajných zručností

 • Identifikácia zákazníkov a ich potrieb
 • Vytváranie správneho dojmu a budovanie dôvery
 • Prezentácia produktov a služieb a ich výhod pre zákazníka

Pokročilé predajné techniky

 • Nadviazanie a udržanie pozitívneho vzťahu so zákazníkom
 • Riešenie námietok a odmietnutí zo strany zákazníka
 • Vytváranie uzatváracích techník a získavanie zákazníka

Manažovanie predajných procesov

 • Plánovanie a organizácia predajných aktivít
 • Sledovanie a hodnotenie výkonnosti predajcov
 • Vytváranie stratégií na zlepšenie predajnej výkonnosti

Osobnostné predpoklady úspešného predajcu

 • Identifikácia kľúčových osobnostných vlastností úspešného predajcu
 • Rozvíjanie dôležitých osobnostných zručností pre úspešný predaj
 • Vplyv osobnosti a mentálneho nastavenia na predajný výkon

Záverečné zhrnutie a plán akčných krokov

 • Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a odporúčaní pre ďalšie zlepšenie
 • Plán akčných krokov pre zlepšenie predajných zručností

 

Informácie o kurze

Forma vzdelávania

Prezenčne alebo online

Dĺžka vzdelávania

40 vyučovacích hodín / 5 pracovných dní

Úroveň znalosti

Vhodne pre začiatočníkov, mierne pokročilých

Cena kurzu

ZADARMO cez UPSVaR
Cena pre samoplatiteľov: 550 €

Preplatenie cez UPSVaR

Áno, v rámci projektov KOMPAS+ alebo Nestrať prácu a vzdelávaj sa

Termíny

Kurz sa otvára každý mesiac. Viac info telefonicky.

Máte záujem o tento kurz?
Neváhajte a prihláste sa.

Jedna sa o nezáväzné prihlásenie. Po prihlásení sa s vami spojíme s ďalšími informáciami.