Projektový manažment pre samosprávu

Kurz Projektový manažment pre samosprávu je zameraný na zlepšenie schopností riadiť projekty v rámci samosprávnych orgánov. Účastníci kurzu sa naučia plánovať, riadiť a monitorovať projekty v súlade so špecifickými potrebami a požiadavkami samosprávy.

Osnova kurzu:

Tento kurz poskytuje komplexný prehľad projektového manažmentu, vrátane základov projektového riadenia, plánovania, sledovania a hodnotenia projektov, riadenia tímov a komunikácie s verejnosťou a zainteresovanými stranami.

Účastníci sa tiež naučia riešiť riziká a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas projektových aktivít a získať dôveru a zručnosti potrebné pre úspešné riadenie projektových tímov.

 1. Základy projektového riadenia

  • Definícia projektu
  • Štruktúra projektového tímu
  • Plánovanie projektu
  • Riadenie projektových rizík
 2. Plánovanie projektov

  • Plánovanie rozvrhu projektu
  • Definovanie projektových cieľov a požiadaviek
  • Plánovanie rozpočtu a zdrojov
  • Identifikácia kľúčových rizík projektu
 3. Sledovanie a hodnotenie projektov

  • Sledovanie pokroku projektu
  • Vyhodnocovanie úspešnosti projektu
  • Hodnotenie projektových výsledkov
  • Identifikácia a riešenie problémov
 4. Riadenie tímov

  • Výber a riadenie projektových tímov
  • Plánovanie a koordinácia projektových úloh
  • Motivovanie a riadenie tímových výkonov
  • Zvládanie konfliktov v tíme
 5. Komunikácia s verejnosťou a zainteresovanými stranami

  • Zabezpečenie informovanosti verejnosti o projekte
  • Komunikácia s potenciálnymi sponzormi a partnermi projektu
  • Riadenie zainteresovaných strán a získavanie ich podpory
 6. Riadenie projektových rizík

  • Identifikácia a hodnotenie rizík projektu
  • Plánovanie opatrení na minimalizovanie rizík
  • Monitorovanie rizík a ich vyhodnocovanie
 7. Vybrané metódy projektového riadenia pre samosprávu

  • Agilný prístup v projektovom riadení
  • Metodiky projektového riadenia v samospráve
  • Nové trendy v projektovom riadení
 8. Príklady a prípady z praxe

  • Prezentácie a analýzy projektov v samospráve
  • Štúdia prípadov projektového riadenia v samospráve
  • Diskusie a zdieľanie skúseností z projektového riadenia v samospráve

Informácie o kurze

person in black suit jacket holding white tablet computer

Forma vzdelávania

Prezenčne alebo online

Dĺžka vzdelávania

40 vyučovacích hodín / 5 pracovných dní

Úroveň znalosti

Vhodne pre začiatočníkov, mierne pokročilých

Cena kurzu

ZADARMO cez UPSVaR
Cena pre samoplatiteľov: 1390€

Preplatenie cez UPSVaR

Áno, v rámci projektov KOMPAS+ alebo Nestrať prácu a vzdelávaj sa

Termíny

Kurz sa otvára každý mesiac. Viac info telefonicky.

Máte záujem o tento kurz?
Neváhajte a prihláste sa.

Jedna sa o nezáväzné prihlásenie. Po prihlásení sa s vami spojíme s ďalšími informáciami.