Tvorba webových stránok

Kurz „Tvorba webstránok pomocou WordPress“ je zameraný na získanie praktických znalostí a skúseností s tvorbou a správou webstránok v populárnom redakčnom systéme WordPress. Kurz zahŕňa výber a prispôsobenie témy, prácu s pluginmi, SEO optimalizáciu, vytváranie vlastného obsahu a mnoho ďalších tém. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní samostatne vytvárať a spravovať kvalitné webstránky.

Osnova kurzu:

Modul: Grafika

 1. Základy používania Figma a Canva – v tomto úvode sa študenti naučia základné funkcie a terminológiu týchto nástrojov, ako aj to, ako vytvoriť nový projekt a spravovať vrstvy a objekty.

 2. Návrhové prvky a typografia – v tomto module sa študenti naučia, ako vytvárať návrhy pomocou dostupných návrhových prvkov a ako používať rôzne typy písma a ich kombinácie pre vizuálne zaujímavé projekty.

 3. Práca s farbami a grafikou – v tomto module sa študenti naučia, ako používať farby a grafiku na vylepšenie svojich návrhov a ako vytvárať vlastné vzory a grafické prvky.

 4. Interakcia a animácia – v tomto module sa študenti naučia, ako vytvárať interaktívne prvky a animácie, ktoré pridajú dynamiku a zábavu do ich projektov.

 5. Spolupráca a export – v tomto module sa študenti naučia, ako exportovať svoje projekty a ako pracovať v tíme na vylepšovaní a zdieľaní svojich návrhov s ostatnými kolegami a klientmi.

 

Modul: Tvorba webu a sprava sociálnych sieti

 1. Úvod do WordPress: Inštalácia a nastavenie.
  • Inštalácia na webový hosting a konfigurácia.
  • Nastavenie základných parametrov a zabezpečenie.
 1. Návrh webstránky: Výber témy, prispôsobenie dizajnu a farebných schém.
  • Výber témy a jej prispôsobenie podľa potrieb.
  • Výber a úprava farieb, fontov a obrázkov.
 1. Základy práce s WordPress: Pridávanie, úprava a odstraňovanie stránok, príspevkov a komentárov.
  • Pridávanie nových stránok a príspevkov a ich úprava.
  • Správa komentárov, ich moderovanie a prispôsobenie nastavení.
 1. Základy HTML a CSS: Vývojárske jazyky potrebné na tvorbu webstránok.
  • Základné prvky HTML a ich použitie na tvorbu webstránky.
  • Základné prvky CSS a ich použitie na formátovanie webstránky.
 1. Práca s pluginmi: Pridanie a konfigurácia rôznych pluginov na zlepšenie funkčnosti webstránky.
  • Výber a inštalácia pluginov pre konkrétne účely.
  • Konfigurácia a prispôsobenie nastavení pluginov.
 1. SEO optimalizácia: Základné techniky na zlepšenie viditeľnosti a návštevnosti webstránky.
  • Základné techniky SEO optimalizácie pre WordPress.
  • Používanie pluginov na SEO optimalizáciu a ich konfigurácia.
 1. Používanie widgetov: Konfigurácia a použitie rôznych widgetov pre pridanie funkcií na webstránku.
  • Výber a inštalácia widgetov pre konkrétne účely.
  • Konfigurácia a prispôsobenie nastavení widgetov.
 1. Vytváranie vlastného obsahu: Tvorenie vlastného obsahu a grafiky pre webstránku.
  • Vytváranie kvalitného textového obsahu pre webstránku.
  • Použitie obrázkov, videí a iných multimediálnych prvkov na webstránke.
 1. Správa užívateľov: Správa užívateľských účtov a prístupov na webstránku.
  • Vytváranie užívateľských účtov a prideľovanie prístupov na webstránku.
  • Správa užívateľských účtov a prístupov, ich mazanie a úprava.
 1. Bezpečnosť a zálohovanie: Základné postupy na zabezpečenie webstránky a pravidelné záloh
 2. Sociálne siete – tvorba profilov, online marketingové kampaňe

Informácie o kurze

person holding black iPad

Forma vzdelávania

Prezenčne alebo online

Dĺžka vzdelávania

120 vyučovacích hodín / 15 pracovných dní

Úroveň znalosti

Vhodne pre začiatočníkov, mierne pokročilých

Cena kurzu

ZADARMO cez UPSVaR Cena pre samoplatiteľov: 1700€

Preplatenie cez UPSVaR

Áno, v rámci projektov KOMPAS+ alebo Nestrať prácu a vzdelávaj sa

Termíny

Kurz sa otvára každý mesiac. Viac info telefonicky.

Máte záujem o tento kurz?
Neváhajte a prihláste sa.

Jedna sa o nezáväzné prihlásenie. Po prihlásení sa s vami spojíme s ďalšími informáciami.